Станислав Радков е наистина безупречен скиор!

Планински водач със загадъчна усмивка, аналитичен ум, значителен опит, правилна преценка за ситуациите и умения за
бързи и адекватни решения!

Comments are closed.