Иво беше много компетентен водач на нашето пътуване

Той гарантираше, че сме в безопасност при преходите и че темпото е добро за всички в групата. Той подкрепяше групата не само професионално, но и социално – създаване на общност от хора с различна възраст и произход – даде възможност за възникването на приятелства в рамките на първия ден.

Comments are closed.